• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจไร้สายแบบรวมศูนย์
  • ตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย
  • ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก ให้อิสระในการเคลื่อนไหว
  • สำหรับติดที่ตัวผู้ป่วยที่อยู่บน Ward สามารถส่งสัญญาณไป Central Monitor ที่ตั้งอยู่ที่แผนก ICU เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสัณญาณชีพ ของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชม.
  • ใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางหัวใจ หลังผ่าตัด หรือหลังย้ายออกจาก ICU ภายใน 24 ชั่วโมงแรก เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย