• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ

เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ Philips Azurion 7 B20/12 แบบใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ Philips IVUS CORE Integrated รุ่นใหม่ล่าสุด โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสั่งงานต่าง ๆ การดูภาพหลอดเลือดผู้ป่วย รวมถึงการประมวลผล ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ทำหัตถการสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากชุดควบคุมระบบสัมผัสข้างเตียงตรวจที่รองรับการทำงานแบบ 2 นิ้วสัมผัส เหมือนกับการใช้งานสมาร์ทโฟน

นอกจากนั้นตัวเครื่องยังมาพร้อมกับจอแสดงผลในห้องตรวจขนาดใหญ่ถึง 58 นิ้ว ซึ่งเป็นจอที่มีความละเอียดสูงสำหรับใช้งานทางการแพทย์โดยเฉพาะ (Medical Grade) ทำให้สามารถแสดงผลภาพหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดทั่วไปได้ชัดเจน และสามารถนำสัญญาณภาพข้อมูลการตรวจวินิฉัยจากเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ขึ้นมาแสดงผลร่วมระหว่างการตรวจรักษาได้อย่างคล่องตัว

Azurion 7 B20/12 ยังมาพร้อมกับชุดหลอดเอกซเรย์ที่มีความสามารถในการทนความร้อนได้สูงที่สุด ทำให้สามารถใช้ในการตรวจรักษาในหัตถการขั้นสูงที่มีความซับซ้อน หรือต้องใช้เวลาในการตรวจรักษานานได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องหลอดเอกซเรย์ร้อนเกิดขึ้น ตัวเครื่องยังประกอบด้วยชุดประมวลผล AzurionIQ ระบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถแสดงภาพหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัด และสามารถช่วยลดปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจรักษาให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมาพร้อมชุดโปรแกรมสำหรับการสร้างภาพ 3 มิติ หรือนำภาพ 3 มิติของหลอดเลือดจากเครื่อง CT และ MRI มาสร้างเป็นภาพแผนที่หลอดเลือดนำทางแบบ 3 มิติ เพื่อใช้บอกตำแหน่งของหลอดเลือด และชุดโปรแกรมสำหรับการตรวจรักษาหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ อาทิเช่น โปรแกรมช่วยเพิ่มความคมชัดให้กับขดลวดตาข่าย (Stent) โปรแกรมสำหรับการสร้างภาพแผนที่หลอดเลือดนำทางของหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ และสามารถเคลื่อนไหวไปพร้อมกับการเต้นของหัวใจในภาพเอกซเรย์ต่อเนื่องแบบ Real time ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟิลิปส์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพียงยี่ห้อเดียว ช่วยให้แพทย์สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อผลประโยชน์ในการรักษาอย่างดีที่สุด

ดังนั้น เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ Philips Azurion 7 B20/12 แบบใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ Philips IVUS CORE Integrated ถือได้ว่ามีความทันสมัยมากที่สุด สามารถรองรับการตรวจรักษาหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดทั่วไปได้เป็นอย่างดี