• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียม

เพื่อใช้วัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา โดยใช้ลำแสงเลเซอร์ในการวัด ด้วยเครื่องมือทันสมัย ปลอดภัยแม่นยำ

  • สามารถวัดความยาวลูกตา วัดความโค้งกระจกตา วัดความลึกช่วงหน้าลูกตา
  • วัดความหนาของเลนส์ วัดความหนาของจุดกึ่งกลางกระจกตา วัดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจกตาดำ และคำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียมภายในเครื่องเดียวกัน
  • วัดและคำนวณขนาดกำลังของเลนส์แก้วตาเทียมในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถถ่ายภาพตัดขวางของลูกตา เพื่อดูโครงสร้างของลูกตาได้
  • ไม่สัมผัสกระจกตา ทำให้ลดอัตราการติดเชื้อ