• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวัดลานสายตาสั้น รุ่น : HFA850

เป็นเครื่องสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วย ตรวจวัดความผิดปกติของประสาทตา เรตินา ต้อหินและความผิดปกติของสายตาของผู้ป่วยที่สืบเนื่องจากพยาธิสภาของสมอง ตรวจและวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

  • คนไข้สามารถตอบสนองการตรวจได้โดยการกดปุ่ม พร้อมที่พักคางขณะตรวจ และระบบบันทึกการจ้องมองได้นิ่งดีเพียงใด
  • มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์โรคต้อหินระยะเริ่มต้น และติดตามผลการรักษาคนไข้โรคต้อหิน
  • คนไข้ที่มี Threshold test บางเบาได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว และไม่ระคายเคือง