• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) Model : Page Writer TC 20
  • มีความแม่นยำในการตรวจสูง จากให้หัว Electrode เป็นแผ่นติด แนบกับผิวเป็นอย่างดี และยังลดการเกิดรอยช้ำและการระคายเคือง 
  • สามารถเก็บข้อมูลได้โดยกราฟที่ปรากฎจะไม่ลบและสีจาง จากเครื่องมีการเชื่อมต่อกับระบบ HIS สามารถส่งภาพเข้าระบบ HIS และเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ