• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล

DigitalDiagnost 4.1 เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัลรุ่นที่ 4 ในกลุ่ม DigitalDiagnost โดยปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อก ซึ่งเดิมใช้ฟิล์มเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัลรุ่นที่ 4 นี้ มาพร้อมหน้าจอ LCD 19 นิ้ว ขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น แสดงผลลัพธ์แบบข้อมูลภาพดิจิทัล คมชัด สม่ำเสมอ สามารถแสดงผลการฉายรังสีได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจัดเก็บไฟล์ง่ายในคอมพิวเตอร์ ตัดปัญหาการจัดเก็บและค้นหาฟิล์มเอกซเรย์แบบเดิมที่ทำให้เกิดการทำงานล่าช้า

ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้แพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีแบบดิจิทัลและผลวิเคราะห์จากรังสีแพทย์อย่างรวดเร็ว ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรค วางแผนและให้การรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และด้วยการทำงานที่รวดเร็วขึ้นนี้ จึงสามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยได้มากกว่า 250 คนต่อวัน และสามารถใช้เอกซเรย์ได้ทุกอวัยวะ สะดวกยิ่งขึ้นกับระบบความยืดหยุ่นที่มาพร้อมตัวเครื่องแบบแขวนเพดานที่ใช้มอเตอร์ 5 แกน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ทำให้ใช้เอกซเรย์ได้แม้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้ เช่น กรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น