• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องชั่งพร้อมวัดความยาวแบบมี WIRELESS

สามารถชั่งน้ำหนักทารกโดยไม่ต้องถอดเสื้อผ้า เครื่องสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ HIS ได้ ลดความผิดพลาดจากการคัดลอก เนื่องจากน้ำหนักทารกมีผลต่อการรักษา