• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องวัดสายตาสั้น ยาว เอียง

เป็นเครื่องสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วย ใช้สำหรับวัดค่าสายตาและความโค้งของกระจกตาสามารถระบุผลการตรวจสายตา ว่ามีค่าสายตาสั้น ยาว หรือเอียง และ บอกองศาของสายตาเอียงได้