• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตชนิดปรับด้วยระบบไฟฟ้า
  • ป้องกันการติดเชื้อในปอด
  • สะดวกต่อการทำ X-ray บนเตียง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • ป้องกันการเกิดแผลกดทับ