• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เตียงฝึกยืนแบบปรับสูงต่ำได้ด้วยไฟฟ้า

ใช้เพื่อฝึกคนไข้ในการยืนโดยสามารถปรับระดับได้