• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่อง Echocardiography: Affinity 50

เป็นเครื่องมือการตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ผ่านทางผนังหน้าอก และหรือผ่านทางหลอดอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจากเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ที่มีหัวตรวจความละเอียดสูง สามารถจำลองภาพ 3 มิติ ทำให้ได้ภาพการทำงานของหัวใจที่ละเอียดและเสมือนจริง ประกอบเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ช่วยให้ทีมแพทย์รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่