• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Full Field Digital Mammography)

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง   เราจึงนำเครื่องมือตรวจหามะเร็งระยะแรกตั้งแต่ยังคลําก้อนไม่พบ (Screening mammogram)   และนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของเต้านม(Diagnostic mammogram) ช่วยให้การรักษามีประสิทธิผลสูง ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้

หลักการทำงานของเครื่อง

เครื่องแมมโมแกรม จะถูกเลือกด้วยระบบการควบคุมการถ่ายภาพอัตโนมัติที่เรียกว่า Automatic Optimization of Parameters (AOP) ผ่านการยิงรังสี 1 ครั้งผ่านเต้านม หลังจากนั้นเครื่องคำนวนค่าต่างๆ ให้แบบอัตโนมัติ  เพื่อให้เหมาะกับความหนา (thickness)และ ความหนาแน่น (Dense) ของเต้านม หลังจากคำนวนค่าที่เหมาะสมแล้ว เครื่องจะทำการถ่ายภาพเต้านมหรือยิงรังสีผ่านเต้านมที่จะทำการตรวจ โดยรังสีที่ผ่านจะถูกเก็บไว้ในแผ่นรับรังสี (Detector) ซึ่งจะได้รับการแปลเป็นภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และให้แพทย์อ่านผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล มีหลายเทคนิคในการตรวจ ดังต่อไปนี้

  1. 2 มิติ (2-Dimension) 
  2. 3 มิติ (3-Dimension Tomosynthesis ) 
  3.  (Stereotactic Biopsy System) 
  4. เพื่อดูความผิดปกติของหลอดเลือดที่สร้างใหม่ของรอยโรค โดยใช้โปรแกรมร่วมกับการฉีดสารไอโอดีนทึบรังสีทำแมมโมแกรม (CESM)  

ประโยชน์จากการใช้งานเครื่อง

  1. เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ช่วยทําให้การผ่าตัด  ให้เคมีบําบัด และการใช้รังสีรักษาเกิด ประสิทธิผลสูง สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้
  2. เป็นการเอกซเรย์เฉพาะเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  3. สามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อเยื่อหน้าอก, ต่อมน้ำนม, ไขมัน, และต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ได้เป็นอย่างดี