• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูก หมอนรองกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อของคอและหลัง