• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องช่วยหายใจ Drager Evita® V600 ICU Ventilation
  • เครื่องช่วยหายใจประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก ได้ออกซิเจนที่เพียงพอ สามารถปรับการทํางานได้หลาย Mode
  • สามารถเลือกใช้งานได้กับผู้ป่วยทั้งที่ใส่หน้ากากช่วยหายใจ หรือใส่ท่อช่วยใจ
  • สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
  • มีระบบพ่นยาทางสายช่วยหายใจแบบติดตั้งภายในเครื่อง
  • มีหน้าจอแสดงข้อมูลการหายใจผู้ป่วย เป็นสี ขนาดหน้าจอใหญ่ ติดตั้งบนเครื่อง  
  • สามารถปรับระดับหรือหมุนหน้าจอเพื่อให้เห็นหน้าจอแสดงผลได้ชัดเจน
  • ตัวเครื่องติดตั้งอยู่บนรถเข็น มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  • มีระบบสัญญาณเตือนเป็นชนิดแสง เสียง และข้อความเตือนบอกสาเหตุของความผิดปกติ