• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงดันบวกแบบไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
  • ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก
  • เพิ่มออกซิเจน