• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องช่วยหายใจเด็ก (High Frequency Ventilator)
  • เครื่องช่วยหายใจที่ให้การดูแลระบบทางเดินหายใจขั้นสูง 
  • สามารถทำระบบ  HIGH-FLOW  oxygen therapy ได้
    (สามารถใช้ได้ทั้ง ทารกที่มีปัญหาการหายใจที่ไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจ)