• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า

เพื่อเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวข้อเข่าและสะโพก โดยผู้ป่วยไม่ต้องออกแรง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวและในผู้ป่วยหลังผ่าตัด