• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย

ช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อสมอง จากภาวะสมองขาดเลือด หลังภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือผู้ป่วยของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่มีปัญหาสมองบวมได้อีกด้วย