• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ชุด Unit ทำฟัน
  • ยูนิตทำฟันสามารถปรับเปลี่ยนท่าตามความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกล้อง Camera Intra-oral ที่แสดงภาพขณะตรวจช่องปากได้อย่างชัดเจนขณะนอนตรวจ และสามารถแสดงภาพถ่ายรังสี
  • เครื่องขูดหินปูน เป็นระบบ Ultrasonic พลัง NewTron Technology ทำให้มีแรงสั่นที่นุ่มนวลไร้ความเจ็บปวด ไม่รู้สึกร้อน  ลดความเสียวและความเจ็บปวดต่อผู้ป่วยได้  ทำให้สามารถทำการรักษา