• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ชุดศูนย์รวมสำหรับวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน
  • ชุดศูนย์รวมสำหรับวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดเพดาน พร้อมทั้งมีระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ และเต้ารับ ปลั๊กเสียบไฟฟ้า
  • ชุดแขนประกอบสามารถขยับได้เป็นชนิด Double Arm เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องผู้ป่วยวิกฤตไม่กินพื้นที่ในการทำงาน มีความสะดวกในการให้การพยาบาลผู้ป่วย
  • ช่วยลดปัญหาความเสี่ยง หรืออันตรายต่อการใช้สายไฟต่อพ่วงกับเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ