• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
จักรยานปั่นมือและเท้า

เป็นเครื่องออกกำลังกายในรูปแบบ passive, active และ assistive training สามารถเอารถเข็นเข้าจอดแล้วให้ปั่นแขนขาโดยไม่ต้องปีนขึ้นที่นั่ง ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากการปีนขึ้น

  • ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหว ลดการเกร็ง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ใช้ได้ทั้งในกลุ่มคนไข้ระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการประสานสัมพันธ์การเคลื่อนไหว(coordination) และคนไช้ระบบกระดูกและข้อ ระบบกล้ามเนื้อกลุ่มที่ต้องการออกกำลังกายแขน,ขา
  • โดยเครื่องสามารถตั้งรูปแบบการทำงานแบบปั่นให้เพื่อลดการเกร็ง  ช่วยออกแรงปั่นในกรณีมีแรงน้อย และออกแรงต้านในกรณีที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรง
  • หน้าจอของเครื่องสามารถแสดงค่า ระยะเวลาการออกกําลังกาย ระยะทาง พลังงานใช้ ความสมมาตรของข้างซ้ายและขวาเป็นรูปกราฟแท่ง ค่าเปอร์เซนต์และสมรรถภาพกาพออกกําลังกาย
  • มีระบบความปลอดภัยเมื่อผุ้ป่วยมีอาการเกร็งเพียงเล็กน้อยเครื่องจะปรับให้มีการเคลื่อนไหวอย่างราบเรียบ (Movement Protector) และเมื่อผู้ป่วยมีอาการเกร็งมากขึนเครื่องจะหยุดการทำงาน และค่อยๆหมุนกลับทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ผู้ป่วยมีอาการเกร็ง (Spasm Control)