• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก

เครื่องตรวจ DXA Scan เป็นเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ 2 พลังงานในการตรวจ  ผู้รับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีน้อย  วิธีนี้มีความแม่นยำสูง  และถูกกำหนดให้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

ประโยชน์จากการใช้งานเครื่อง

 1. สามารถวินิจฉัยภาวะกระดูกบางหรือโรคกระดูกพรุนในระยะเริ่มแรกได้ โดยการวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DEXA Scan ( Dual Energy X-Ray Absorption) ซึ่งเป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง
 2.  สามารถตรวจพบการลดลงของเนื้อกระดูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสามารถใช้ติดตามผลการรักษา มีกระบวนการตรวจที่สะดวกสบายรวดเร็วมีวิธีการประเมินค่าที่ตรวจได้โดยอ้างอิงตามเกณฑ์มาตราฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)
 3. เครื่องถูกออกแบบให้สามารถตรวจกระดูกได้หลายตำแหน่งแต่บริเวณที่เหมาะสมแก่การตรวจมากที่สุด คือ บริเวณกระดูกที่รองรับน้ำหนักของร่างกายคือกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพกและกระดูกข้อมือ ผู้ที่สมควรได้รับการตรวจเป็นอย่างยิ่งคือผู้สูงอายุหญิงวัยหมดประจำเดือน ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงรวมไปถึงผู้ที่มีอายุมากขึ้นและไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน
 4. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจวัดองค์ประกอบของเนื้อเยื่อในร่างกาย (Body Composition) โดยสามารถใช้ได้กับ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน, ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงผู้ที่ต้องการดูพัฒนาการของกล้ามเนื้อ เช่น นักกีฬา เป็นต้น

คุณลักษณะที่แตกต่าง

 1. โปรแกรมตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพก 2 ข้าง (Dual Femur Software)
 2. สามารถตรวจ บริเวณกระดูกสันหลัง (Spine) และกระดูกสะโพก (Hip) ได้โดยการจัดท่าในการตรวจสะโพกเพียงท่าเดียว
 3. โปรแกรมตรวจความหนาแน่นกระดูกสะโพกที่ใส่เหล็ก (Orthopedics)
 4. FRAX สามารถทำนายความเสี่ยง ตามเงื่อนไขความเสี่ยงของคนไข้ ที่ทำให้เกิดกระดูกข้อสะโพกหัก อีก 10 ปี ข้างหน้าได้
 5. โปรแกรมการตรวจกระดูกสันหลังด้านข้าง (Dual – energy Vertebral Assessment: DVA)โปรแกรมตรวจกระดูกสันหลังด้านข้างเพื่อดูการยุบตัวของกระดูกสันหลัง 
 6. โปรแกรมตรวจความหนาแน่นกระดูกทั้งร่างกาย (Total Body Software)
 7. โปรแกรมตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Software) 
 8. โปรแกรมตรวจค่าของไขมันและกล้ามเนื้อ ใช้เพื่อดูองค์ประกอบต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งสามารถแยกเป็น กระดูก กล้ามเนื้อ และไขมัน เหมาะสำหรับตรวจประเมินทางด้านสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ หรือคนไข้ที่เป็นโรคอ้วน