• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
21 กุมภาพันธ์, 2021
บทความสุขภาพ

“มะเร็งปากมดลูก” คัดกรองก่อนจะเสียใจ

ไม่มีใครอยากเป็น “มะเร็งปากมดลูก” แต่การไม่ไปตรวจคัดกรอง กลับเป็นภัยคุกคามที่ทำให้เจ็บปวดเสียใจยิ่งกว่า ซึ่งทำให้ในไทยมียอดผู้ที่เสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมดลูกมากถึง 14 คนต่อวัน การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นการช่วยหาความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อหาทางป้องกันและดูแลรักษาที่เหมาะสม และลดความรุนแรงของโรค

อาการ

อาการในระยะเริ่มแรกของมะเร็งปากมดลูกมักไม่ปรากฏให้เห็นชัด แต่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เมื่ออาการเริ่มรุนแรงอาจมีอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือมีตกขาวผิดปกติ  ส่วนอาการในมะเร็งระยะลุกลาม ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ขาบวม ต่อมน้ำเหลืองโต ไตวาย ปัสสาวะหรืออุจจาระมีเลือดปน 


สาเหตุ 

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูง โดยสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่ สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งมาจากการมีเพศสัมพันธ์ 


ป้องกันอย่างไร

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นวิธีที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างหนึ่ง ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรให้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้หญิง ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ส่วนผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมี 3 วิธี ได้แก่ 

1. แปปสเมียร์ (Pap Smear) คือการป้ายเซลล์จากปากมดลูกบนแผ่นกระจกสไลด์ เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ 

2. Liquid Based Cytology คือการป้ายเซลล์จากปากมดลูกใส่ในของเหลว เพื่อตรวจหาเซลล์ผิดปกติ ซึ่งให้ผลตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น 

3. HPV Testing คือการตรวจหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์เสี่ยงสูงต่อมะเร็ง ซึ่งให้ผลตรวจ ที่ละเอียดมากขึ้น  

เป็นเรื่องน่ายินดีที่มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ โดยควรตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกปีละครั้งในการตรวจโดยวิธี Pap smear และ Liquid base cytology และแนะนำให้ตรวจทุก 3 ปีถ้าใช้วิธีการตรวจหาเชื้อ HPV ส่วนการตรวจภายในเพื่อหาโรคทางนรีเวช ยังแนะนำให้ตรวจทุกปีเหมือนเดิม


สรุป

หลายคนหวาดกลัวและไม่กล้าจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่ในความจริงแล้ว การตรวจคัดกรองไม่มีความน่ากลัวใด ๆ เมื่อเทียบกับอาการของโรคมะเร็งปากมดลูก และความทรมานจากการรักษา การตรวจคัดกรองจึงเป็นการป้องกันและรักษาที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลา สำหรับท่านที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถติดต่อสอบถาม นัดหมาย หรือปรึกษา ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลนวเวชได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


พญ.ชลิดา  เรารุ่งโรจน์
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology) 
อนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynaecological Oncology)
23/12/2020