• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
Meal Dose จัดยาให้พร้อมทานเป็นมื้อ

โรงพยาบาลนวเวช เราเข้าใจถึงปัญหาการทานยาของผู้ป่วย ทั้งการลืมทานยา และการทานยาซ้ำ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เราจึงนำเครื่องจัดยาอัตโนมัติมาใช้ในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในรูปแบบการจัดยาให้พร้อมทานเป็นมื้อ หรือ Meal Dose 

สำหรับผู้ป่วยนอก คนไข้จะได้รับซองในลักษณะMeal Dose คือ การจัดยาให้พร้อมทานเป็นมื้อ โดยระบุเวลาการรับประทานยาบนซอง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการลืมทานยาหรือทานยาซ้ำ โดยในแต่ละซองของแต่ละมื้อจะระบุ ชื่อนามสกุลผู้ป่วย ชื่อและขนาดยา จำนวนยา วันที่และเวลาที่ต้องทานยา นอกจากนี้ เรายังมีคู่มือการใช้ยาอย่างละเอียด หรือ Drug Summary แจกแจงว่าชนิดและสรรพคุณของยาที่ได้รับมีอะไรบ้าง เพื่อป้องกันความสับสน

อย่างไรก็ตาม สำหรับยาที่ทานตามอาการหรือทานเมื่อมีอาการ จะจ่ายยาในถุงซิปตามเดิม โดยเภสัชกรจะอธิบายวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม สำหรับยาที่กินตามอาการหรือกินเมื่อมีอาการ จะจ่ายยาในถุงซิปตามเดิม โดยเภสัชกรจะอธิบายวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด 

สำหรับผู้ป่วยใน จะจ่ายยาในลักษณะที่เรียกว่า Single Sachet คือ ใน 1 ซองจะมียา 1 ชนิด จ่ายให้แก่คนไข้ โดยตรวจสอบการจ่ายยาโดยผ่านระบบสแกนหลายจุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยา ทั้งหมดนี้เพื่อให้พยาบาลได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจ่ายยาเพื่อการรักษาที่ถูกต้องปลอดภัย

ข้อดีของการจัดยาแบบ Meal Dose

  • ลดปัญหาการลืมทานยาและการทานยาซ้ำ
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการพกยาไปทานระหว่างวัน เพียงแค่ฉีกซองยาเฉพาะที่จำเป็นใส่กระเป๋า 
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทานยา ให้เป็นไปตามแผนการรักษา

อย่างไรก็ตาม หากรับยาไปแล้วมีข้อสงสัยในการใช้ยา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลนวเวชตลอด 24 ชั่วโมง