• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
Medi-Span เพื่อการสั่งยาที่แม่นยำ และรวดเร็ว

Medi-Span เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์และเภสัชกรในการรักษา โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

  • ฐานข้อมูลยา (Global Drug Database) ประกอบด้วยรายละเอียดของยา ทั้งส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อควรระวัง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถตรวจสอบข้อมูลของยาแต่ละตัวในทุกแง่มุม 
  • ตรวจสอบการสั่งยาของแพทย์ ได้แก่ จำนวน ขนาด และปริมาณของยาที่เหมาะสม ลดโอกาสการสั่งยาซ้ำซ้อนสำหรับผู้ป่วยที่พบแพทย์หลายสาขา ผู้ป่วยอยู่ในภาวะห้ามใช้ยาตัวใดหรือไม่ ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ยาที่ผู้ป่วยได้รับสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ รวมถึงการประเมินยาที่คงเหลือในร่างกายจากการรับยาก่อนหน้านี้ และตรวจสอบยาที่มีโครงสร้างยาคล้ายคลึงกัน แต่มีชื่อทางการค้าแตกต่างกัน โดยขึ้นข้อความเตือนบนหน้าจอของแพทย์ทันทีที่สั่งยา

ไม่เพียงเท่านี้ ระบบดังกล่าวยังเก็บประวัติผู้ป่วยแต่ละราย โดยจะมีการบันทึกทั้งประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลของเราและโรงพยาบาลอื่น ๆ ตามที่ผู้ป่วยได้แจ้งข้อมูลไว้ รวมถึงประวัติการใช้ยาต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายยาและประสิทธิภาพการรักษามากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราใส่ใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกการรักษา